Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisach internetowych ASECO POLSKA SP. Z O.O.

ASECO POLSKA SP. Z O.O. 30-554 Kraków, ul. Zamknięta 10 lok 1.5 zwana dalej „Aseco”

Aseco przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie.technika-solarna.com oraz technika-solarna.com.pl. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron Aseco. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

  • publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
  • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
  • czas nadejścia zapytania,
  • pierwszy wiersz żądania HTTP,
  • kod odpowiedzi HTTP,
  • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do strony Aseco nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Aseco. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Aseco. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Hotjar

ASECO korzysta z narzędzia analitycznego HotJar, które śledzi Pani/Pana zachowania podejmowane w obrębie naszego serwisu. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Hotjar Limited. W ramach ustawień plików cookies każdy Użytkownik może zadecydować, czy wyraża zgodę na wykorzystywanie takich plików cookies, czy nie.

 

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały w polityce prywatności

Hotjara: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

 

Mechanizm Cookies na stronach internetowych technika-solarna.com oraz technika-solarna.com.pl

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach technika-solarna.com oraz technika-solarna.com.pl nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

W serwisie TECHNIKA-SOLARNA.COM oraz TECHNIKA-SOLARNA.COM.PL okresowo może być wykorzystywany sesyjny plik Cookie o nazwie INFO – do zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami. Plik Cookie jest tworzony w celu ograniczania ilości emisji okresowo pojawiających się ogłoszeń. Dzięki zastosowaniu pliku Cookie informacja wyświetla się tylko raz dla jednej sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę serwisu. Wymieniony wyżej sesyjny plik Cookie, jeśli jest tworzony, to występuje w określonym czasie i tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika. Zamknięcie okna przeglądarki ze stroną serwisu TECHNIKA-SOLARNA.COM ORAZ oraz TECHNIKA-SOLARNA.COM.PL powoduje usunięcie utworzonego pliku.

Zmiana ustawień dotyczących plików cookies, zablokowanie obsługi plików cookies.

Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików cookie na ustawienia użytkownika. Więcej szczegółów na temat plików cookies Użytkownik może uzyskać na stronach internetowych: wszystkoociasteczkach.pl; youronlinechoices.com lub takich informacji udzielają dostawcy przeglądarek internetowych, zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej.

Szczegółowe informacje możesz uzyskać odwiedzając na przykład poniższe strony:

Mozilla: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/

Wyłączenie opcji akceptowania plików cookies przez użytkownika w swojej przeglądarce – zablokowanie, monitowanie ich może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług serwisu Aseco.

Odnośniki do innych stron

Serwis Aseco zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW Aseco.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.